όροι χρήσης

1. πνευματική ιδιοκτησία.

η υπηρεσία, ο ιστότοπος και όλες οι πληροφορίες ή/και το περιεχόμενο που βλέπετε, ακούτε ή με άλλο τρόπο βιώνετε στον ιστότοπο (το «περιεχόμενο») προστατεύονται από την Κίνα και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους και ανήκουν στον πίνακα των ΗΠΑ. net ή τη μητρική της, συνεργάτες, συνδεδεμένες εταιρείες, συνεισφέροντες ή τρίτα μέρη. Το usa-panel.net σας παραχωρεί μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ιστότοπου, της υπηρεσίας και του περιεχομένου για εκτύπωση, λήψη και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου που επιλέγετε, υπό την προϋπόθεση ότι: (1)μόνο χρησιμοποιήστε αυτά τα αντίγραφα του περιεχομένου για τους δικούς σας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς ή την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. (2) Μην αντιγράφετε ή δημοσιεύετε το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου και μην μεταδίδετε, διανέμετε ή μεταδίδετε το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο, (3) μην τροποποιήσετε ή τροποποιήσετε το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε διαγράψετε ή αλλάξετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που έχετε λάβει δεν μεταβιβάζεται σε εσάς ως αποτέλεσμα αυτής της άδειας. Το usa-panel.net διατηρεί πλήρη τίτλο και πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάζετε από τον ιστότοπο, με την επιφύλαξη αυτής της περιορισμένης άδειας για να κάνετε προσωπική χρήση του περιεχομένου όπως ορίζεται στο παρόν. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα από τα σήματα ή τα λογότυπα που εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορείτε να αντικατοπτρίσετε, να ξύσετε ή να πλαισιώσετε την αρχική σελίδα ή άλλες σελίδες αυτού του ιστότοπου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. δεν μπορείτε να συνδέσετε «συνδέσμους σε βάθος» με τον ιστότοπο, δηλαδή να δημιουργήσετε συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο που παρακάμπτουν την αρχική σελίδα ή άλλα μέρη του ιστότοπου χωρίς γραπτή άδεια.


2.αποποίηση εγγυήσεων.

Το usa-panel.net δεν παρέχει ρητές, σιωπηρές εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή σε σχέση με τον ιστότοπο, την υπηρεσία ή το περιεχόμενο. Το usa-panel.net αποποιείται ρητώς όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και καμίας παραβίασης σε σχέση με τα προϊόντα, ο ιστότοπος, η υπηρεσία και το content.usa-panel.net δεν εγγυάται ποιες οι λειτουργίες που εκτελούνται από τον ιστότοπο ή την υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα στον ιστότοπο ή την υπηρεσία θα είναι Το corrected.usa-panel.net δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου ή ότι τυχόν σφάλματα στο περιεχόμενο θα διορθωθούν. ο ιστότοπος, η υπηρεσία και το περιεχόμενο παρέχονται σε βάση «όπως είναι» και «ως διαθέσιμα».

Στο usa-panel.net, οι διευθύνσεις IP των επισκεπτών ελέγχονται και αναλύονται περιοδικά για σκοπούς παρακολούθησης και αποτελεσματικής βελτίωσης του ιστοτόπου μας μόνο, και δεν θα κοινοποιούνται εκτός του usa-panel.net.

κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διευθύνσεις αποστολής/χρέωσης). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται σε εθελοντική βάση - και μόνο με την έγκρισή σας.

 

3. περιορισμός ευθύνης.

σε καμία περίπτωση το usa-panel.net δεν φέρει ευθύνη έναντι του αγοραστή ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, ποινικές ή παραδειγματικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφυγόντων κερδών, χαμένων αποταμιεύσεων ή απώλειας επιχειρηματικής ευκαιρίας) εκτός ή σχετίζεται με (i) οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία παρέχει ή πρόκειται να παρέχεται από το usa-panel.net, ή η χρήση αδυναμίας χρήσης του ίδιου· (ii) η χρήση ή η αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, της υπηρεσίας, ή το περιεχόμενο, (iii) κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ή διευκολύνεται από τον ιστότοπο· (iv) κάθε αξίωση που αποδίδεται σε σφάλματα, παραλείψεις ή άλλες ανακρίβειες στον ιστότοπο, την υπηρεσία ή/και το περιεχόμενο· (v) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή αλλοίωση των εκπομπών ή των δεδομένων σας, (vi) δηλώσεις ή συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου στον ιστότοπο ή την υπηρεσία· (vii) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με τα προϊόντα, τον ιστότοπο, την υπηρεσία ή το περιεχόμενο, ακόμη και αν το πάνελ των ΗΠΑ. net έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του usa-panel.net για ελαττώματα προϊόντος θα είναι, κατά την επιλογή του usa-panel.net, να αντικαταστήσει αυτό το ελαττωματικό προϊόν ή να επιστρέψει στον πελάτη το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης, επομένως σε καμία περίπτωση η ευθύνη του usa-panel.net δεν θα υπερβαίνει το τιμή αγοράς του αγοραστή. η παραπάνω επανόρθωση υπόκειται σε γραπτή ειδοποίηση του αγοραστή για το ελάττωμα και την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος εντός εξήντα (60) ημερών από την αγορά. η παραπάνω θεραπεία δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί κακή χρήση (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό στατικής εκφόρτισης), παραμέλησης, ατυχήματος ή τροποποίησης, ή σε προϊόντα που έχουν συγκολληθεί ή αλλοιωθεί κατά τη συναρμολόγηση ή δεν μπορούν να ελεγχθούν με άλλο τρόπο. εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον ιστότοπο, την υπηρεσία, το περιεχόμενο ή τους όρους χρήσης, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου. αναγνωρίζετε, με τη χρήση του ιστότοπου, ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Top