Μέγεθος
Ανά Μέγεθος
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
LS051B3SX01 SHARP 5.1" MPH 1080×1800 LCM 450 16.7M
LMG7420PLFC-X KOE 5.1" IA 240×128 LCM 150 Monochrome
SP14N02L6ALCZ KOE 5.1" IA 240×128 LCM 150 Monochrome
LMG7400PLFC KOE 5.1" IA 240×128 LCM 90 Monochrome
SP14N002 KOE 5.1" IA 240×128 LCM 90 Monochrome
LMG7401PLBC KOE 5.1" IA 240×128 LCM 80 Monochrome
SP14N001-Z1 KOE 5.1" IA 240×128 LCM 150 Monochrome
LMG7410PLFC KOE 5.1" IA 240×128 LCM 90 Monochrome
SP14N003 KOE 5.1" IA 240×128 LCM 90 Monochrome
LMG7421PLBC KOE 5.1" IA 240×128 LCM Monochrome
SP14N01L6ALCA KOE 5.1" IA 240×128 LCM 170 Monochrome
SP14N01L6ALCZ KOE 5.1" IA 240×128 LCM 200 Monochrome
SP14N01L6VLCA KOE 5.1" IA 240×128 LCM 170 Monochrome
SP14N01L6VLCZ KOE 5.1" IA 240×128 LCM 200 Monochrome
LMG6400PLGR KOE 5.1" IA 240×128 LCM Monochrome
LMG6401PLGE KOE 5.1" IA 240×128 LCM 10 Monochrome
SP14N001-Z1A KOE 5.1" IA 240×128 LCM 114 Monochrome
LMG7420PLFC KOE 5.1" IA 240×128 LCM Monochrome
LMG7422PLFF KOE 5.1" IA 240×128 LCM 80 Monochrome
LMG7412PLFF KOE 5.1" IA 240×128 LCM Monochrome
Top