Μέγεθος
Ανά Μέγεθος
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
AA142XB02 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XB11 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XC01 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XC02 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XC03 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XC11 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 100 262K
AA142XD11 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XE01 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
AA142XE02 Mitsubishi 14.2" NBPC 1024×768 LCM 262K
LT142V1 Samsung 14.2" IA 640×480 LCM
Top