Μέγεθος
Ανά Μέγεθος
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
L3F03S-80301C Epson 0.38" DSC 800×600 LCM 680 16.7M
HX7019ATGFA Himax 0.38" HMD 640×360 LCOS 16.7M
SVGA038SCV1R1 OLiGHTEK 0.38" HMD VR AR 800×600 Si-OLED, OLED  16.7M  
SVGA038SWV1R1 OLiGHTEK 0.38" HMD VR AR 800×600 Si-OLED , OLED  Grayscale(W)  
SVGA038SCV2 OLiGHTEK 0.38" HMD VR AR 800×600 Si-OLED, OLED 16.7M  
SVGA038SWV2 OLiGHTEK 0.38" HMD VR AR 800×600 Si-OLED, OLED Grayscale(W)  
SVGA038SGV2 OLiGHTEK 0.38" HMD VR AR 800×600 Si-OLED, OLED Grayscale(G)  
Top