Ανάλυση
Με ψήφισμα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
EL320.256-FD6 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 25 Mono(Yellow)
EL320.256-F6 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 77 Mono(Yellow)
EL320.256-FD7 Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 55 Mono(Yellow)
LJ320U27 SHARP 4.8" IA 320×256 EL 100 Monochrome
EL320.256-FD7 HB Lumineq 4.8" IA 320×256 EL 80 Mono(Yellow)
EL320.256-FD8 V2 PLANAR 4.8" IA 320×256 EL 105 Mono(Yellow)
LJ320U26 SHARP 4.8" IA 320×256 EL 100 Monochrome
LM246X KOE 6.9" IA 320×256 LCM Monochrome
EL320.256-F3 PLANAR 4.8" IA 320×256 EL Mono(Yellow)
Top