Μάρκα
Κατά Μάρκα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
MXS4145 Soar 1.1" Wearable 96×96 PM-OLED , OLED  65K  
MXS4169 Soar 1.1" Wearable 96×96 PM-OLED , OLED  Mono(White)  
MXS4182 Soar 1.45" Wearable 128×128 OLED ,   PM-OLED Grayscale(W)  
MXS4183 Soar 0.50" Wearable 60×32 OLED ,   PM-OLED Mono(White)  
MXS8498 Soar 0.77" Wearable 96×39 OLED,   PM-OLED Mono(White)  
MXS8499 Soar 0.93" Wearable 128×36 PM-OLED , OLED  Mono(White)  
MXS4173 Soar 0.90" - 128×22 PM-OLED, OLED Mono(White)  
Top