Μάρκα
Κατά Μάρκα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
QD14FL07 QDI 14.1" NBPC 1400×1050 LCM 175 262K
QD15XL02 Rev.01 QDI 15.0" DMPC 1024×768 LCM 200 262K
QD12TL01 Rev.01 QDI 12.1" NBPC 1280×800 LCM 180 262K
QD12TL02 Rev.01 QDI 12.1" NBPC 1280×800 LCM 200 262K
QD12TL02 Rev.03 QDI 12.1" NBPC 1280×800 LCM 200 262K
QD13WL01 Rev.01 QDI 13.0" NBPC 1280×768 LCM 200 262K
QD13WL02 Rev.01 QDI 13.0" NBPC 1280×768 LCM 200 262K
QD141X1LH06 QDI 14.1" NBPC 1024×768 LCM 150 262K
QD141X1LH12 Rev.A QDI 14.1" NBPC 1024×768 LCM 160 262K
QD14FL02 Rev.01 QDI 14.1" NBPC 1400×1050 LCM 175 262K
QD14FL03 QDI 14.1" NBPC 1400×1050 LCM 150 262K
QD14TL01 Rev.02 QDI 14.1" NBPC 1280×800 LCM 185 262K
QD14TL01 Rev.03 QDI 14.1" NBPC 1280×800 LCM 185 262K
QD14TL01 Rev.04 QDI 14.1" NBPC 1280×800 LCM 185 262K
QD14TL02 Rev.05 QDI 14.1" NBPC 1280×800 LCM 200 262K
QD14TL02 Rev.06 QDI 14.1" NBPC 1280×800 LCM 200 262K
QD14TL03 Rev.01 QDI 14.1" NBPC 1440×900 LCM 200 262K
QD14WL01 Rev.02 QDI 14.0" NBPC 1280×768 LCM 200 262K
QD14XL20 Rev.03 QDI 14.1" NBPC 1024×768 LCM 185 262K
QD15AL01 Rev.01 QDI 15.4" NBPC 1680×1050 LCM 262K
Top