Μάρκα
Κατά Μάρκα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
LTF702T-9124-1 Philips 6.9" CNS 480×234 LCM 375 Full color
LTE072T-4407 Philips 6.9" CNS 480×234 LCM 400 Full color
LTE072T-4408 Philips 6.9" CNS 480×234 LCM 400 Full color
LTE072T-050 Philips 6.9" CNS 480×234 LCM 400 Full color
LTE072T-051 Philips 6.9" CNS 480×234 LCM 400 Full color
LTE052T-060 Philips 5.0" CNS 320×234 LCM 350 Full color
LTE052T-061 Philips 5.0" CNS 320×234 LCM 350 Full color
LTE052T-45 Philips 5.0" CNS 320×234 LCM Full color
LTE062T-50 Philips 5.8" CNS 400×234 LCM 400 Full color
LTE062T-51 Philips 5.8" CNS 400×234 LCM 400 Full color
Top