Εφαρμογή
Με Αίτηση
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
FC0801A01-FHYYBW-51LR Fordata 2.3" Instruments & Me 8×13 STN-LCD, LCM Monochrome  
FC0801A01-FHYYBW-51SK Fordata 2.3" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM Monochrome  
FC0801A04-RNNYBW-16LE Fordata 2.3" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM Monochrome  
FDCC0801A-NSWBBW-91LE Fordata 2.3" Instruments & Me 5×8 LCM,   STN-LCD Monochrome  
FC0802C00-FHYYBH-91LE Fordata 1.1" Instruments & Me 5×8 LCM,   STN-LCD Monochrome  
FC0802C00-FHYYBW-51LR Fordata 1.1" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM  Monochrome  
FC0802C00-FHYYBW-51SK Fordata 1.1" Instruments & Me 8×27 STN-LCD, LCM Monochrome  
FC0802C00-NSWBBH-91LE Fordata 1.1" Instruments & Me 5×8 LCM,   STN-LCD Monochrome  
FDCC0802C-FLYYBH-91LE Fordata 1.1" Instruments & Me 8×27 STN-LCD, LCM Monochrome  
FDCC0802C-FLYYBW-51LK Fordata 1.1" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM  Monochrome  
FDCC0802C-RNNYBH-16LE Fordata 1.1" Instruments & Me 8×27 STN-LCD, LCM Monochrome  
FC1601E01-FHYYBW-51SK Fordata 2.4" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM Monochrome  
FDCC1601E-NSWBBW-91LE Fordata 2.4" Instruments & Me 5×8 LCM,   STN-LCD Monochrome  
FC1602B04-RNNYBW-16LE Fordata 2.2" Instruments & Me 5×8 LCM,   STN-LCD Monochrome  
FC1602E01-FHYYBW-51LR Fordata 2.2" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM  Monochrome  
FC1602E04-RNNYBW-16LE Fordata 2.2" Instruments & Me 16×27 STN-LCD, LCM Monochrome  
FDCC1602B-FLYYBW-91LE Fordata 2.2" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM  Monochrome  
FDCC1602B-RNNYBW-16LE Fordata 2.2" Instruments & Me 16×27 STN-LCD, LCM Monochrome  
FDCC1602E-FLYYBW-51LK Fordata 2.2" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM Monochrome  
FDCC1602E-FLYYBW-51LR Fordata 2.2" Instruments & Me 5×8 STN-LCD, LCM Monochrome  
Top