Εφαρμογή
Με Αίτηση
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
LS060S2UD01 SHARP 6.0" EBK 600×800 LCM Grayscale
ED060XC3 E Ink 6.0" EBK 758×1024 EPD Grayscale
ED060SCE E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD Grayscale
ED060SCM E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD Grayscale
ED060SC8 E Ink 6.0" EBK 800×600 EPD Grayscale
ED050SC3 E Ink 5.0" EBK 800×600 EPD Grayscale
ED060SC4 E Ink 6.0" EBK 800×600 EPD Grayscale
ED060SC1 E Ink 6.0" EBK 800×600 EPD Grayscale
ED060SCG E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD Grayscale
EN133UT1 E Ink 13.3" EBK 1600×1200 EPD Grayscale
ED060SC7 E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD Grayscale
ED060SC5 E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD Grayscale
ED060XH2 E Ink 6.0" EBK 758×1024 EPD 120 Grayscale
ED060SCC E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD
ED080XC1 E Ink 8.0" EBK 1024×768 EPD Grayscale
ED080XC2 E Ink 8.0" EBK 1024×768 EPD Grayscale
ED050SU3 E Ink 5.0" EBK 800×600 EPD Grayscale
ED060SC9 E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD
ED060SCF E Ink 6.0" EBK 600×800 EPD
EC097SC1 E Ink 9.7" EBK 600×800 EPD
Top